هرشخص حقيقي يا حقوقي ماهانه بيش از 2000 تن خريد كند و مبلغ 5 تومان در هر كيلو به حسابش برگشت داده مي شود.
* لازم به توضيح است كه تنها تناژ خريد آن دسته از مشتريان كه قسمت مشتری طلایی را علامت زده اند مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

 

نوع کالا بهای هر تن (تومان) خرید
ذرت cfr 900000 خرید آنلاین
ذرت روس امیر آباد 1150000 خرید آنلاین
جو cfr 925000 خرید آنلاین
گندم cfr 1350000 خرید آنلاین
جو روس انزلی 1040000 خرید آنلاین
جو روس امیر آباد 1040000 خرید آنلاین